28 IV - 1 V 2006


[galeria]

Nasze ostatnie spotkanie poświęcone było wspólnym rozważaniom na temat uroczystości Pamiątki i związanych z nią Paschy oraz Święta Przaśników. Jeszcze raz przypomnieliśmy sobie we wspólnych rozważaniach jego symbolikę. Mamy nadzieję ze dzięki wspólnym rozważaniom i wykładowi rabina Barczuka udało nam się zobaczyć coś, co do tej pory nie przykuło naszej uwagi w tym jakże ważnym święcie, i że dzięki temu dowiedzieliśmy się wspólnie czegoś więcej o człowieku i jego Bogu, i że będziemy to kiedyś mogli przekazać naszym najbliższym, może nawet dzieciom...

Młodzieżowe odbyło się na Sali Zboru w Warszawie przy ul. Zakopiańskiej 30. Rozpoczęte w piątkowy wieczór spotkanie trwało do poniedziałku. A tak oto wyglądał jego plan:

Piątek 28.04.2006
20:00 Kolacja
21:00 Społeczność wieczorna: Śpiew, omówienie tematyki spotkania.
22:30 Zakończenie dnia
Sobota 29.04.2006
9:00 Śniadanie
10:00 Korzyści płynące z regularnego czytania Biblii - Kuba Wącior
11:00 Przerwa kawowa
11:30 Baranek, który był przeznaczony przed założeniem świata - wykład - br. Paweł Kozłowski.
Tematyką wykładu był motyw ofiary naszego Pana sygnalizowany w przekazie Starego Testamentu.
13:30 Obiad
14:30 Czas wolny:
Rozgrywki ligowe.
17:00 Święto paschy - wykład - rabin Kazimierz Barczuk
Wykład przedstawiony przez przewodniczącego warszawskiej Gminy Żydów Mesjanistycznych - rabina Kazimierza Barczuka dotyczył święta Paschy. W trakcie wykładu zaprezentowana została symbolika Paschy oraz elementy żydowskiej tradycji jej obchodzenia.
19:30 Kolacja
20:30 Dlaczego Izrael odrzucił Mesjasza? - dyskusja - br. Adam Purwin
W trakcie społeczności zastanawialiśmy się nad tematyką poruszoną w przedpołudniowym wykładzie. Czy żyjąc w czasie misji Pana Jezusa bez trudu rozpoznalibyśmy w nim Mesjasza? Jakie rozterki mieli ówcześni Izraelici?? Dlaczego Go nie rozpoznali?
22:30 Zakończenie dnia
Niedziela 30.04.2006
9:00 Śniadanie
11:00 Wspólne Zebranie ze Zborem w Warszawie
W czasie wspólnego nabożeństwa wysłuchaliśmy wykładu z Pisma Świętego br. Daniela Iwaniaka.
14:00 Obiad
15:00 Czas wolny:
Rozgrywki ligowe.
19:00 Kolacja
20:00 Nasz osobisty stosunek do Pamiątki - dyskusja - br. Dawid Organek
W czasie społeczności zastanowiliśmy się nad naszym osobistym podejściem do Pamiątki. Jak postrzegamy jej obchodzenie w naszych Zborach? Czy jest to święto jednostek czy całej społeczności? Jakie z jej obchodzenia płyną wnioski dla nas i dla naszych Zborów?
22:00 Zakończenie dnia
Poniedziałek 01.05.2006
9:00 Śniadanie
11:00 "I zatwardził Bóg serce faraona" - dyskusja - br. A. Purwin
W trakcie wyprowadzenia Izraela z Egiptu wielokrotnie pojawia się stwierdzenie "I zatwardził Bóg serce faraona". Jak zrozumieć tę zasadę Bożego działania? Co Bóg chciał osiągnąć utrudniając Faraonowi wypełnienie Jego woli? Czy dzisiaj Bóg też zatwardza serca po to aby ludzie Go nie słuchali? Czy działa tak z nami?
Zakończenie
13:00 Obiad
Przewiń do góry ▲