Kurs w Warszawie 23 VII - 5 VIII 1984

Po raz kolejny warszawski zbór otworzył przed nami gościnne drzwi  budynku przy ul. Zakopiańskiej 30. W dniach 23. VII – 5. VIII. 1984 r.  odbył się tutaj dwutygodniowy kurs biblijny dla dzieci w wieku 7-11  lat. Cały czas kursu postanowiliśmy poświęcić na naukę o Panu Bogu,  czytanie Słowa Bożego, modlitwy, wspólne rozmowy i na wypoczynek. Kurs  nasz przebiegał pod hasłem: „Dzieci Biblii”. Pragnęliśmy być nimi w  każdym dniu, dlatego już od samego ranka na społecznościach porannych  czytaliśmy Biblię. Z piątego rozdziału Ew. Mateusza poznaliśmy osiem  błogosławieństw, które możemy otrzymać, gdy będziemy pokorni, cisi,  miłosierni, gdy będziemy pragnąć sprawiedliwości i mieć czyste serca,  gdy będziemy dawać ludziom pokój i cierpieć dla Pana Jezusa.

Każde studium i wykład wnosiły do naszych serc wdzięczność i  uwielbienie dla naszego Ojca za Jego miłość, cudowny plan zbawienia  wszystkich ludzi, za odpuszczenie naszych grzechów, za śmierć i  cierpienia Pana Jezusa, który

... wszystkie dzieci zna,  Każde dziecko kocha On  Zna imiona nasze wszystkie...  Trzyma każde dziecko w ręku swym.

Aby zwiększyć naszą znajomość Pisma Św., niektórych wersetów  uczyliśmy się na pamięć. Każdy dzień kończyliśmy społecznością  wieczorną.

Wolę Pana Boga, którą poznawaliśmy podczas słuchania Jego Słowa,  próbowaliśmy od razu wykonywać w naszym codziennym życiu. Nie zawsze  nam to wychodziło. O pomoc, przebaczenie i opiekę wołaliśmy do naszego  Pana w modlitwach. Wysłuchiwał nas, a my chwaliliśmy Go za to pieśnią:

Jezus jest tu ...
  Podnieśmy ręce wielbiąc Jego imię...
  On kocha nas.

Jesteśmy przekonani, że nasz dziecięcy śpiew, który bardzo często  płynął z naszych serc, przenikał mury budynku i unosił się hen ku górze  – do Wszechmocnego Stwórcy Świata.

W wolny czas bawiliśmy się, rozwiązywaliśmy zagadki i konkursy  biblijne, kąpaliśmy się w basenach, zwiedzaliśmy Warszawę, a nawet  zostaliśmy serdecznie zaproszeni na dwa dni przez br. Sobolewskich do  Łaz. Oczywiście, bardzo chętnie skorzystaliśmy z ich miłej gościny.

Czym był dla nas ten kurs, który pozostał już tylko we  wspomnieniach? Dla wielu był on pierwszym spotkaniem z Bogiem, z  Biblią, nauką szczerej modlitwy; dla innych poznaniem siebie i polem  walki ze swoim „ja”, a dla niektórych potwierdzeniem i wzmocnieniem  wiary.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uskutecznienia naszego  spotkania, serdecznie dziękujemy. Najwyższą zaś część i podziękowanie  złóżmy Stwórcy, śpiewając raz jeszcze:

Tyś jest Najwyższy ...
    Tyś jest Najwyższy nasz Bóg,
    Stworzenie Cię wielbi,
    Święci Cię chwalą –
    Tyś jest Najwyższy nasz Bóg.

Uczestnik
Przewiń do góry ▲