Warszawa, 8 listopada 1970 r

Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie Braterstwo! Z  przyjemnością zawiadamiamy Braci o małej uczcie duchowej, która odbyła  się w Warszawie w dniu 8 listopada 1970 r., w której Pan udzielił nam  swego błogosławieństwa.

To jednodniowe zebranie było dla nas prawdziwym pokrzepieniem w  naszej pielgrzymce do upragnionego celu. Mili goście z Lublina,  Poznania, Tomaszowa, Łaz, Olsztyna i innych miejscowości przywieźli  pozdrowienia od Zborów. Trzech braci usłużyło tematami, w których  proroctwa, nauki i zachęty do czuwania, dzielenia się Słowem Bożym oraz  kształtowania chrześcijańskiego charakteru na właściwym gruncie były  akcentowane jako potrzebne w czasach obfitujących w wydarzenia i  zwiastujących bliski koniec pielgrzymki Kościoła na ziemi, a w związku  z tym, bliskość błogosławieństwa dla wszystkich narodów ziemi.

Wspólne śpiewy, modlitwy oraz na zakończenie odśpiewany hymn z Ew.  wg św. Jana 3:16 dopełniły ten miły dzień, spędzony w braterskim gronie.

Wszyscy uczestnicy tego zebrania wyrazili życzenie, aby tymi  błogosławieństwami podzielić się przez łamy „Na Straży”, co też z  przyjemnością czynimy. Za uczestników uczty:

br. T. Wiśniewski

Przewiń do góry ▲