Warszawa, 14 - 15 sierpnia 1938 r.

Drodzy w Panu Bracia i  Siostry!

Spieszymy powiadomić braci i  sióstr o błogosławień­stwach, jakie Ojciec Niebieski na nas zlał w dniach 14 i  15 sierpnia, oraz o doświadczeniach jakie nas spotkały na mającej się odbyć  konwencji w Zgorzale koło Warszawy.

Otóż w  przeddzień konwencji, kiedy już było przyjezdnych braci ze 30, a miejscowi,  szczególnie jeden z braci, wszystko przyszykowali., dużo kosztów ponieśli i  cieszyliśmy się, że się dobrze zapowiada, niespodziewanie koło zachodu słońca,  przyszło ze Starostwa pismo zabraniając odbyciu się konwencji. Wobec tego  bracia starsi uradzili że jedyne wyjście zabrać uczestników konwencji do  Warszawy, co też uczynili, choć część braci pozostała gdyż koło Zboru blisko  jest woda gdzie cztery siostry i jeden brat okazali swoje poświęcenie się Panu.  Życzymy im wytrwania aż do śmierci. Ta część braci również przyjechała do  Warszawy na drugi dzień, gdzie wykłady były budujące napominające do czuwania i  modlitwy, do miłości braci, gdyż czas krótki a nam jeszcze wiele niedostaje. Po  zakończeniu bracia rozjechali się w dobrym duchu, tak jak napisano że wszystko  pomaga ku dobremu tym co według postanowienia Bożego powołani są. Zatem życzymy  czytelnikom Straży łaski i błogosławieństwa Bożego oraz wytrwania w dobrym boju  i otrzymania korony żywota.

Zbór Pana — z Warszawy i Zgorzały

Straż, 1938 r., nr 11, 176 s.

Przewiń do góry ▲