Łazy Stare, 30 czerwca - 1 lipca 1990 r.

Na życzenie gospodarzy, br. Sobolewskich, odbyła się w tej  miejscowości druga z kolei konwencja. Siostry i Bracia ze zboru  warszawskiego z radością podjęli się współgospodarzenia.

W olbrzymiej stodole i dużych namiotach zgromadziło się około 250  os6b, choć miejsc było dużo więcej. Braterstwo więc miało dużo wygód i  swobody. Dzięki dobremu nagłośnieniu można było słuchać wykładów z  każdego zakątka zabudowań.

W imieniu gospodarzy konwencję powitał pokojem Bożym przedstawiciel  zboru warszawskego, br. Paweł Kozłowski i życzył błogosławieństwa  Bożego. Przekazał przewodnictwo konwencji, za zgodą zebranych, bratu  Józefowi Sygnowskiemu, który zwrócił uwagę na drogowskazy w kierunku  konwencji z napisem „Przyjdź Królestwo...”, abyśmy czuli się jak w Królestwie Bożym

W pierwszym dniu usłużyli bracia:

1. br. Grzegorz Kwaśnik z Dziejów Ap. na temat: „Święte granice Boże” - Których nie można przenosić.
  2. br. Stefan Grudzień z Ew. Łukasza 19:29-48 „Zwycięski wjazd Jezusa do Jerozolimy” - symbolem objęcia władzy.
  3. br. Jeremiasz Purwin z listu do Żydów 12:26-27 „Czas poruszenia niebem i ziemią”.
  4. Po przerwie obiadowej usłużył br. Daniel Kołacz z 1 listu do Kor. 17:14 na temat: „Małżeństwo w Panu” - to radość.
  5. br. Daniel Krawczyk z Ew. Mateusza  3:1-2.  Rzym.  6:3-11 „Chrzest w śmierci Chrystusa”.

Był to wykład okolicznościowy, ponieważ cztery bardzo młode siostry  zdecydowały, przed wieloma świadkami, okazać swoje poświęcenie. Były  to: Elżbieta Modrzewska ze zboru w Warszawie, Marta Sojka ze zboru w  Chrzanowie, Małgorzata Organek ze zboru w Białymstoku, Ruta Lipka ze  zboru w Biłgoraju. W otoczeniu uczestników konwencji chrztu przez  zanurzenie w rzece Liwiec, wijącej się wśród lasów i łąk, dokonał br.  Stefan Grudzień. Była to niezapomniana chwila, pełna wzruszeń i łez  radości. Okolicznościowa pieśń płynęła ponad taflą ciepłej wody, w  której zanurzały się niedawne uczestniczki biblijnych kursów. Niech Bóg  ma je w swej opiece i niech macierzyste zbory otoczą młode serca  braterską czułością.

Wieczór umilił pokaz przeźroczy „Dla tej przyczyny”, na którym witaliśmy zaproszonych gości. Wieczorny śpiew młodzieży napawał nas błogim spokojem.

Drugi dzień rozpoczął jako przewodniczący br. Daniel Krawczyk.  Pierwszym wykładem usłużył br. Roman Rorata z listu Jan 5:6 na temat: „Chrzest wody i krwi”.

Drugi wykład miał br. Adam Kozak z listu Jakuba 1:1 - „Pozdrowienia każdemu pokoleniu”.

Trzecim wykładem i ostatnim usłużył br. Andrzej Dąbek z Ew. Mat. 24:20-22. Łuk. 21:35-36 na temat „Wybranym skrócony ucisk”.

Na zakończenie konwencji zaśpiewała na chwałę Panu i ku zbudowaniu  zebranym młodzież zboru warszawskiego, recytując również psalmy i  wiersze. Obecna na konwencji młodzież wyraziła chęć zorganizowania w  przyszłości kursu w tej pięknej mazowieckiej puszczy.

Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za doznane błogosławieństwa i prosimy o takie spotkanie w przyszłym roku.

Pożegnaliśmy braterstwo napisem przy bramie: „Zostań z Bogiem”.

W imieniu organizatorów, br. Dariusz Modrzewski

 

Przewiń do góry ▲