Warszawa, 16 - 17 kwietnia 1933 r.

Warszawa dnia 1-go Maja, 1933

Umiłowani w  Panu bracia i siostry:
 

Miłosierdzie i  Opatrzność Boża niech Was prowadzi i zasila Was przez Pana naszego i Wodza  zbawienia, Jezusa Chrystusa.
  Pragniemy  się  z Wami podzielić wiadomością, przez łamy Straży, o uczcie duchowej, która z  laski Pana odbyła się u wolnych braci w Warszawie, w dniach 16 i 17-go kwietnia  b. r.
 

Uczestnicy  tego zebrania byli bardzo uradowani i pod­niesieni na duchu, wyrażając się że  była to jedna z błogo­sławionych konwencji w Warszawie. Z nadzieją otrzymania  zasiłku duchowego przez Słowo Boże, niektórzy bracia i sios­try przyszli z  bardzo daleka. Byli tacy co szli pieszo 170 km, a inni po 70 i 90 km. Trzech  braci jechali rowerami przeszło 400 km  w jedną stronę. Chociaż nie mieliśmy  dość wygodnego lokalu to jednak nastrój ducha był bardzo podniosły. Wykładami  służyli bra­cia Gładyszek, Stahn i inni, wykazując ważność czasu w którym  żyjemy, jak wiele zwodzicieli pojawia się, którzy ucząc fałszywych nauk zwodzą  wielu, będąc sami zwiedzeni (2 Tym. 4:3) i jak trzeźwymi musimy być wobec tych  trud­ności. — Ef. 4:14; 1 Tes.  5:8.
 

Miał również  być urządzony chrzest. Z powodu iż było to w święta Wielkanocy, więc mieliśmy  trudność z urządze­niem chrztu, tak iż zwątpiliśmy czy aby się odbędzie. Po­dano  myśl aby zwrócić się do braci po stronie br. Johnsona o użyczenie basenu, na co  chętnie się zgodzili. Wobec tego chrzest się odbył, który przyjęło 12 osób (7  braci i 5 sióstr) Jako zewnętrzny znak poświęcenia  się Bogu i służenia Mu wiernie aż do śmierci.
 

Wyrażamy naszą  radość i wdzięczność Ojcu Niebieskie­mu i Odkupicielowi naszemu za ten pokarm i  za tę światłość, która nam przyświeca. — Jan 8:12; 1 Tes. 5:5. Przyp. Sal.  4:18.
 

Gdy  zakończono  pieśnią „Zostań z Bogiem”, wielu braci i sióstr ze wzruszenia płakało, że ta  osobista błoga społecz­ność już się kończyła, jednakowoż radość i łączność  ducha pozostała. Wielu braci i sióstr, którym czas pozwalał, po­zostało jeszcze  przez następne dwa dni, którym bracia Stahn i Gładyszek w dalszym ciągu usłużyli  Słowom Bożym.
 

Przed  zakończeniem  uczestnicy tej konwencji wyrazili jednogłośnie życzenie aby ze wszystkimi  uczestnikami tej kosztownej wiary i obietnic Bożych podzielić się błogosławieństwami,  jakich nam Pan tak hojnie udzielił, życząc wszystkiemu   ludowi   Jego  potrzebnych do  zbawienia łask Bożych –
 

Pozostajemy w miłości  Chrystusowej Zbór ludu Pana w Warszawie.

Straż, 1933 r., nr 7, s.112

Przewiń do góry ▲