Warszawa, 29 stycznia 1967

Umiłowani w Panu Braterstwo! Pokój Wam w imieniu Zbawcy!

Z przyjemnością zawiadamiamy współuczestników kosztownej Prawdy o  błogosławieństwie, jakiego doznaliśmy w dniu 29 stycznia br. na  zebraniu w Warszawie, które odbyło się przy współudziale braterstwa z  różnych okolic naszego kraju, a szczególnie z Lublina. W dniu tym  Słowem Bożym służył nam brat H. Grudzień, który służąc na naszej sali  przed południem, pobudził nas przez podanie wielu przykładów z Biblii  do całkowitego zaufania Bogu w sytuacjach bez wyjścia. To było dobrym  wstępem do następnego, okolicznościowego zebrania, które odbyło się po  południu w obszernej i nowocześnie urządzonej oraz dobrze dostosowanej  do chrztu kaplicy batystów. Po wykładzie brata H. Grudnia i śpiewach  okolicznościowych brat Jan Gumiela usłużył w symbolu chrztu dla 6 osób  (4 siostry i 2 braci). Ci braterstwo dobrowolnie i z radością oddali  swe serce Panu, a okazali to przed wieloma świadkami, czyniąc tego  symbol według Pańskiego życzenia. Niech Pan im błogosławi w tym  najmądrzejszym przedsięwzięciu w życiu, na jakie zdobyć się może  człowiek, gdy swoje sprawy obecne i przyszłe poleca Temu, który jest  dla nas „Drogą, Prawdą i Żywotem” (Jan 14:6); dla nas wszystkich niech  to będzie zachętą do kontynuowania naszego poświęcenia aż do  zwycięstwa. Ponieważ życzeniem zebranych było, aby podzielić się tymi  błogosławieństwami z ogółem czytelników naszego pisma „Na Straży”,  przeto z przyjemnością spełniamy to życzenie.

Za uczestników zebrania

brat T. Wiśniewski

Przewiń do góry ▲