NABOŻEŃSTWA
niedziela, godz. 11:00-14:00

KONTAKT
Zbór w Warszawie
ul. Zakopiańska 30
03-934 Warszawa
Napisz do nas


W tym tygodniu
odwiedziło nas:
240 gości


Losowy werset
Mat. 10:25
Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan: jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników!
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
2 Tym. 3:16-17

Witaj na stronie Zboru Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Warszawie

Przygotowanie do Pamiątki
1) Wydarzenia w Ogrodzie Oliwnym
- modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa
- śpiący apostołowie
- pojmanie Jezusa

2) Baranek Wielkanocny
- Chrystus naszym barankiem - dowody
- cechy baranka paschalnego i ich znaczenie
- wypełnione proroctwa o Panu Jezusie
I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
Iz. 11:6

Aktualności

Przygotowanie do Pamiątki
1) Ostatnia wieczerza
- przygotowanie sali
- umycie nóg uczniom
- zdrada Judasza
- ustanowienie Pamiątki

2) Symbole chleba i wina
- przaśny chleb - jego znaczenie, spożywanie, łamanie, społeczność w chlebie
- kielich - znaczenie, społeczność we krwi
- różnica pomiędzy spożywaniem chleba a piciem wina
Przygotowanie do Pamiątki
1) Pascha - Święto Przejścia
- przygotowanie do święta
- obchodzenie
- wyjście z niewoli

2) Przygotowanie Pana Jezusa do wypełnienia misji
- baranek przeznaczony przed założeniem świata
- przygotowanie uczniów na śmierć Jezusa
- namaszczenie w Betanii
- wjazd do Jerozolimy
Archiwum aktualności