NABOŻEŃSTWA
niedziela, godz. 11:00-14:00

KONTAKT
Zbór w Warszawie
ul. Zakopiańska 30
03-934 Warszawa
Napisz do nas


W tym tygodniu
odwiedziło nas:
263 gości


Losowy werset
5 Moj. 13:2-4
Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej.
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
2 Tym. 3:16-17

Witaj na stronie Zboru Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Warszawie

Nabożeństwo 1 maja 2019
W środę 01.05.2019 o godz. 19:00 będziemy gościć brata G. Wilmotta.
Zapraszamy serdecznie na nabożeństwo.
I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
Iz. 11:6

Aktualności

Pamiątka
Zapraszamy na Pamiątkę w czwartek 18.04.2019 o godzinie 19:00.
Przygotowanie do Pamiątki
1) Ukrzyżowanie Pana Jezusa
- droga na Golgotę
- ukrzyżowanie
- śmierć Zbawiciela i towarzyszące znaki

2) Właściwe obchodzenie Pamiątki
- cel jej obchodzenia
- kto może ją obchodzić
- jak powinniśmy się do niej przygotować
- znaczenie "doświadczania samego siebie"
Przygotowanie do Pamiątki
1) Sąd nad Jezusem
- przesłuchanie u Kajfasza, przed Sanhedrynem
- zaparcie się Piotra
- śmierć Judasza
- Jezus przed Herodem i Piłatem
Archiwum aktualności